Home » Psychiatrische kliniek Borong Oost Manggarai

 

DIRECT NAAR DE DONATIEFORMULE :

 https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/LM0zXN3jG2M/stichting-karunia/about

of doneer via onze eigen stichtingsrekening

 

 - BOUWTEKENING ZIE ONDERAAN -

 

 

 

 

 

 

 

Motivatie voor het project :

Indonesie heeft een overheidsprogramma : “ BEBAS PASUNG  / VRIJ VAN KETENEN “ en een doel gesteld dat in 2017 iedereen bevrijd moet zijn :Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas pasung pada 2017 sehingga tidak akan ada lagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung, tapi semuanya menjalani perawatan medis. VERTALING : “ Jakarta ( ANTARA News ) – De Indonesische Overheid heeft als doel gesteld dat vanaf 2017 er geen mensen met een psychiatrische stoornis ( ODJG ) meer geketend zijn, maar dat een ieder medische zorg krijgt “.

 

Situatie op Flores :

Ook op Flores is het Overheidsprogramma BEBAS PASUNG aangekomen, echter.... door zovele redenen loopt dit programma achter ( budget, onvoldoende gegevens over de omvang van het aantal psychisch gestoorden, afwezigheid van een psychiater, voldoende opvangmogelijkheden en medicatie op het eiland, .....) .

De gezondheids - , sociale diensten en vrijwilligers werken hard samen om de zorg op poten te krijgen, maar wat te doen als de opnamemogelijkheden minimaal zjn ? Er is maar een echte kliniek.

 

Tot 2 a 3 jaar geleden was er weinig aandacht voor de psychiatrisch zieke medemens op Flores. Men zwerft op straat of markt rond en in de thuissituatie komt het voor dat mensen hun enkels vastgezet worden in balken of ketting of dat men in een varkenskot opgeborgen wordt. De meest voorkomende ziektebeeld zijn schizofrenie en schizo-affectieve stoornissen.  Dat men geketend werd is ontstaan uit angst & taboe, maar zeker ook doordat er op Flores ( nog ) geen psychiaters & medicatie waren. Veel psychiatrische mensen werden en worden behandeld door de zgn traditioneel genezer ( dukun ), zonder echt resultaat.

Een voorbeeld : Twee broers die door 43 dukuns ( traditioneel genezers ) behandeld werden, maar door opname in de kliniek Renceng Mose in Ruteng uiteindelijk echt behandeld werden en weer terug in de kampong zijn.

 

Op Flores zijn er enkele initiatieven ontstaan.

Het Psychiatrisch centrum Renceng Mose in Ruteng gerund door paters  en de KKI- homecare in Ende & Maumere initiatief van jonge paters. De KKI krijgt steeds vaker de ondersteuning vanuit de Gezondheids- en Sociale dienst, (medicatie en voedsel ),  maar doordat er zo weinig opnamevoorzieningen zijn, verblijven de meeste psychiatrische mensen uiteindelijk of thuis of op straat. Alleen in Ruteng in Renceng Mose is opname mogelijk. In Maumere worden psychiatrische mensen ondergebracht in Panti Santa Dympha, maar dit is eigenlijk een centrum voor verstandelijk gehandicapten.

 

In Kupang, de hoofdstad van de Oostelijke kleine Sunda eilanden op het eiland Timor, zijn nu slechts 3 psychiaters. Een daar van komt tweemaandelijks naar Flores. Ook komt een vrijwillige vrouwelijke Duitse psychiater uit Jakarta van de Medical Missionary Sisters tweemaal per jaar naar Flores. En het bericht gaat dat in de stad Maumere de eerste psychiater komt.

 

EERSTE KLINIEK OP FLORES : RENCENG MOSE IN RUTENG.

Het centrum Renceng Mose in de stad Ruteng is het eerste centrum voor patiënten met een psychiatrische stoornis op het westelijke deel van het eiland Flores.Het centrum is in 2014 geopend door een initiatief van Fracarita Nederland en de Broeders der Liefde ( Yayasan Karya Bakti ).  Naast de opname in de kliniek is er een Home Care Programma. Het centrum stijgt in bekendheid, er worden steeds meer patienten aangemeld. Ook patienten van buiten de eigen regio. Maar het centrum heeft niet de beddencapaciteit voor alle aanvragen. ( Wij hebben als stichting Karunia in oktober 2017 acht extra bedden kunnen leveren )

 

Flores is een groot eiland, om een patient uit Oost Manggarai in Ruteng te plaatsen moet men vanuit Borong minimaal drie uur rijden. Vanuit de stad Ende is dit minimaal acht uur.

Tevens is het regionale verschil een probleem in de behandeling. Flores heeft 9 districten met allen een eigen cultuur en taal. De meeste klienten zijn meer hun eigen lokale taal machtig dan het Indonesisch, hetgeen in de communicatie problemen oplevert. Het mooiste zou zijn als elk district zijn eigen (poli)kliniek zou krijgen.

Ook wat betreft de financiering & ondersteuning vanuit de Gezondheids-& Sociale diensten zou dit beter zijn,

omdat het budget per district verdeeld wordt.

 

Wij hebben het initiatief genomen om in Borong, de hoofdstad van het district Oost Manggarai een psychiatrische (poli)kliniek ( 24 x 38 meter )te gaan bouwen. Met de volgende functies :

 1. Opname .
 2. Polikliniek.
 3. Homecare team
 4. Therapie & rehabilitatie.
 5. Apotheek
 6. Laboratorium
 7. Administratie
 8. Ontmoetingsruimte

Overigens de te bouwen ( poli)kliniek blijft toegankelijk voor alle regio’s, zolang nog niet ieder district zijn eigen ( poli)kliniek heeft.

 

Betrokkenheid van de lokale overheid bij deze bouw :

De grond voor deze kliniek zal door de gemeente geschonken worden, zodat daar geen kosten aan zijn.

Het beheer en de personele kosten zullen in handen van de gemeente zijn, zodat er verpleegkundigen en artsen aangetrokken kunnen worden. De gezondheids- en sociale dienst zullen er direct in betrokken worden.

 

Kostenbegroting :  200 000 euro

( 150 000 euro voor het gebouw / 50 000 euro voor de inventaris )

De bouw van de kliniek zal voldoen aan de regelgeving in Indonesie. ( Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2356/ MENKES/PER/XI/2011).

 

Financieringsplan voor het totale project :

We zijn ons er van bewust dat bij de bouw van deze kliniek het om een groot bedrag gaat. Dit bedrag zal naar onze inschatting, niet door een fonds / stichting gedragen kunnen worden. Wat we in de eerste instantie hopen is dat er fondsen / stichtingen zijn, die dit plan een warm hart toedragen, een toezegging willen doen, zodat we kunnen zien of het totaal bedrag gehaald gaat worden.

Is dit uiteindelijke bedrag in theorie behaald, dan pas zal er overgegaan worden tot verzoek van uitkeren van de donatie. Onze hoop is dat we voor half 2018 de toezeggingen binnen zijn, zodat de bouw in de tweede helft van 2018 plaats kan gaan vinden en de kliniek begin 2019 geopend kan worden.

 

Activiteit- en/of het werkplan :

 1. Werven van Donateurs.
 2. Start bouw, indien financiën rond zijn .
 3. Toezicht door onze zusterorganisatie Yayasan Karunia Flores.
 4. Overdracht aan Gemeente
 5. Evaluatie : Donateurs krijgen een verslag met foto’s
 6. Projecten worden tweemaal per jaar door ons bezocht.