Home » Wie we zijn

Stichting Karunia is in januari 2009 opgericht door Jeanette van Oostrum.
Zij is geboren op het eiland Sumba in 1965, omdat haar ouders als zendingsarbeiders
op het eiland Sumba werkzaam waren in de jaren 1956 - 1970.
Op vijfjarige leeftijd ging zij met haar ouders naar Nederland .
Ze heeft een opleiding tot ( psychiatrisch ) verpleegkundige gevolgd, vervolgens werkte zij
van 1992 t/m 2002 als reisbegeleidster in Indonesië.
Door haar beheersing van de Indonesische taal kreeg ze goed contact met de
locale bevolking en inzicht in de problematiek op deze eilanden.

We proberen in ons werk zo veel mogelijk uit te gaan van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2016-2030.

( Meer hierover op : http://www.cmo.nl/vnarena-vob/duurzame-ontwikkelingsdoelen-2016-2030 )

 

Bestuur ( onbezoldigd ) :

Voorzitster & Oprichtster : Jeanette van Oostrum

Secretaris : Suzy Hebbes - Visser

Penningmeester : Gert van der Zwan