Home » ANBI / Belastingdienst

 

ANBI / ALGEMEEN NUTBEOGENDE INSTELLINGEN :

 
Per 1 Juli 2021 verandert de regelgeving voor de ANBI’s. ANBI’s moeten een aantal voorwaarden op hun internetsite openbaar maken, om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Onze stichting staat sinds 2009 bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling ( ANBI ).
Sinds onze oprichting stonden deze gegevens al op onze website, maar nu volgens het format van de Belastingdienst.
 
In het kort : Onze stichting werft geld door vermogensfondsen, kringloopwinkels en andere stichtingen, die wel financiele middelen hebben maar zelf geen projecten uitvoeren, aan te schrijven
en voor een klein gedeelte ontvangen we ook giften van particulieren, die ons weten te vinden via onze website of door mond op mond reclame en het geven van visitekaartjes.
We doen dit op projectmatige basis door het indienen van een projectvoorstel met bijbehorende begroting.

Is het volledige begrootte bedrag ontvangen dan wordt het project pas uitgevoerd. De projecten, die voor dit jaar gepland zijn, zijn te vinden op deze website. Stichting Karunia heeft een rekening bij de ABNAMRO. Stichting Karunia beschikt niet over een eigen vermogen. Wij voeren onze projecten uit, middels de verkregen gelden / donaties.

De besteding van de gelden / donaties is te vinden op de balans en staat van baten en lasten met toelichting opgenomen in het jaarverslag op onze website verantwoord volgens de “Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen “.
 
Verslag uitgeoefende activiteiten en financiele verantwoording : JAARVERSLAG 2021   

Maak een Gratis Website met JouwWeb