Home » GEWIJZIGD Psychiatrische kliniek Borong Oost Manggarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GEWIJZIGD.

 

Wij hadden het initiatief genomen om in Borong, de hoofdstad van het district Oost Manggarai een psychiatrische (poli)kliniek te gaan bouwen. We waren  ons er van bewust dat bij de bouw van deze kliniek het om een groot bedrag ging. Dit bedrag zou naar onze inschatting, niet door een fonds / stichting gedragen kunnen worden. Wat we in de eerste instantie hoopten is dat er fondsen / stichtingen zijn, die dit plan een warm hart toedragen, een toezegging willen doen, zodat we konden zien of het totaal bedrag gehaald ging worden. ECHTER, de enigste gift die we ontvingen was van STICHTING ZORG & ZEKERHEID, ter grootte van 15 000 euro.

 

Na overleg met de twee bestaande initiatieven op Flores,die zich op dezelfde doelgroep richten, te weten :

  1. Het Psychiatrisch Rehabilitatiecentrum Renceng Mose in de stad Ruteng, het eerste centrum en enigste centrum voor patiënten met een psychiatrische stoornis op het westelijke deel van het eiland Flores, geopend in 2014 door een initiatief van Fracarita Nederland en de Broeders der Liefde ( Yayasan Karya Bakti ).
  1. De KKI- homecare, een initiatief van pater Avent in Ende die zich uitgebreid heeft tot alle steden op Flores en de stad Kupang op West Timor.

hebben we besloten de krachten te bundelen en de donatie te besteden aan een aanverwant project van hun te besteden, t.w een renovatie in het Psychiatrisch Rehabilitatiecentrum Renceng Mose. Het centrum heeft gezien de stijging in het aantal patienten, meer bedden en een grotere therapieruimte nodig.

 

Er is besloten om :

  1. zes extra bedden te leveren en 60 dekens en 60 lakens.
  2. de therapieruimte te vergroten door de tussenmuren er uit te halen en er wandpanelen in te plaatsen., zodat de mogelijkheid bestaat om er een grote ruimte van te maken, maar ook drie afzonderlijke ruimtes.

 

Motivatie voor het project :

Indonesie heeft een overheidsprogramma : “ BEBAS PASUNG  / VRIJ VAN KETENEN “ en een doel gesteld dat in 2017 iedereen bevrijd moet zijn :Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas pasung pada 2017 sehingga tidak akan ada lagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung, tapi semuanya menjalani perawatan medis. VERTALING : “ Jakarta ( ANTARA News ) – De Indonesische Overheid heeft als doel gesteld dat vanaf 2017 er geen mensen met een psychiatrische stoornis ( ODJG ) meer geketend zijn, maar dat een ieder medische zorg krijgt “.

 

Situatie op Flores :

Ook op Flores is het Overheidsprogramma BEBAS PASUNG aangekomen, echter.... door zovele redenen loopt dit programma achter ( budget, onvoldoende gegevens over de omvang van het aantal psychisch gestoorden, afwezigheid van een psychiater, voldoende opvangmogelijkheden en medicatie op het eiland, .....) .

De gezondheids - , sociale diensten en vrijwilligers werken hard samen om de zorg op poten te krijgen, maar wat te doen als de opnamemogelijkheden minimaal zjn ? Er is maar een echte kliniek.

 

Tot 2 a 3 jaar geleden was er weinig aandacht voor de psychiatrisch zieke medemens op Flores. Men zwerft op straat of markt rond en in de thuissituatie komt het voor dat mensen hun enkels vastgezet worden in balken of ketting of dat men in een varkenskot opgeborgen wordt. De meest voorkomende ziektebeeld zijn schizofrenie en schizo-affectieve stoornissen.  Dat men geketend werd is ontstaan uit angst & taboe, maar zeker ook doordat er op Flores ( nog ) geen psychiaters & medicatie waren. Veel psychiatrische mensen werden en worden behandeld door de zgn traditioneel genezer ( dukun ), zonder echt resultaat.

Een voorbeeld : Twee broers die door 43 dukuns ( traditioneel genezers ) behandeld werden, maar door opname in de kliniek Renceng Mose in Ruteng uiteindelijk echt behandeld werden en weer terug in de kampong zijn.

 

Op Flores zijn er enkele initiatieven ontstaan.

Het Psychiatrisch centrum Renceng Mose in Ruteng gerund door paters  en de KKI- homecare in Ende & Maumere initiatief van jonge paters. De KKI krijgt steeds vaker de ondersteuning vanuit de Gezondheids- en Sociale dienst, (medicatie en voedsel ),  maar doordat er zo weinig opnamevoorzieningen zijn, verblijven de meeste psychiatrische mensen uiteindelijk of thuis of op straat. Alleen in Ruteng in Renceng Mose is opname mogelijk. In Maumere worden psychiatrische mensen ondergebracht in Panti Santa Dympha, maar dit is eigenlijk een centrum voor verstandelijk gehandicapten.

 

In Kupang, de hoofdstad van de Oostelijke kleine Sunda eilanden op het eiland Timor, zijn nu slechts 3 psychiaters. Een daar van komt tweemaandelijks naar Flores. Ook komt een vrijwillige vrouwelijke Duitse psychiater uit Jakarta van de Medical Missionary Sisters tweemaal per jaar naar Flores. In de stad Maumere is de eerste psychiater aangesteld in het Algemeen ziekenhuis..

 

EERSTE KLINIEK OP FLORES : RENCENG MOSE IN RUTENG.

Het centrum Renceng Mose in de stad Ruteng is het eerste centrum voor patiënten met een psychiatrische stoornis op het westelijke deel van het eiland Flores.Het centrum is in 2014 geopend door een initiatief van Fracarita Nederland en de Broeders der Liefde ( Yayasan Karya Bakti ).  Naast de opname in de kliniek is er een Home Care Programma. Het centrum stijgt in bekendheid, er worden steeds meer patienten aangemeld. Ook patienten van buiten de eigen regio. Maar het centrum heeft niet de beddencapaciteit voor alle aanvragen. ( Wij hebben als stichting Karunia in oktober 2017 acht extra bedden kunnen leveren )

 

Flores is een groot eiland, om een patient uit Oost Manggarai in Ruteng te plaatsen moet men vanuit Borong minimaal drie uur rijden. Vanuit de stad Ende is dit minimaal acht uur.

Tevens is het regionale verschil een probleem in de behandeling. Flores heeft 9 districten met allen een eigen cultuur en taal. De meeste klienten zijn meer hun eigen lokale taal machtig dan het Indonesisch, hetgeen in de communicatie problemen oplevert. Het mooiste zou zijn als elk district zijn eigen (poli)kliniek zou krijgen.

Ook wat betreft de financiering & ondersteuning vanuit de Gezondheids-& Sociale diensten zou dit beter zijn,

omdat het budget per district verdeeld wordt.

Maak een Gratis Website met JouwWeb