Home » Bijdrage aan aanschaf materialen voor Leprapreventie & bestrijding Oost Sumba.

 

 

To all those who loved humanity, especially leprosy patients, the poor, the marginalized and the disabled the Centre looks foreward to your support. Thank you .” ( Sister Theresia Gudepun ( SSpS ) Cancar December 2008 )
 

 

 

 

 

STICHTING KARUNIA EN LEPRA PREVENTIE OOST SUMBA :

In Oktober 2015 zijn er 56 gevallen van Lepra bekend op Oost Sumba.

Op moment is er vraag naar giften voor de aanschaf van detectiemiddelen, medicatie en meubels. 

 

ONDERSTEUNING IN HET VERLEDEN :

1. Voor extra vitaminen, verbandmateriaal, eten, producten voor hygiene, vervoer kampongbezoek 
en eventuele overtocht naar Flores voor medewerkers en patienten hebben we in 2010 donaties

mogen ontvangen : 300 euro via de NPB, 1300 euro via kerkgemeenschap " De Ark " in Helpman / Groningen

en 73,15 euro via leerlingen van het Vathorstcollege in Amersfoort.

2. Extra materiaal aanschaf voor de Orthopedische werkplaats in Cancar, Flores. info

3. In September 2011 hebben we een auto voor de Leprapreventie mogen kopen met een gift van

het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Stichting Vincentrum. Hierdoor kan er efficienter gewerkt worden

en kunnen er meer leprozen opgespoord worden. ( Zie foto hieronder )

 

STUKJE VOORGESCHIEDENIS :

Op het westen van het eiland Flores in Cancar bevindt zich Santu Damian,

het revalidatiecentrum voor Leprozen en Gehandicapten van Flores en Sumba .

Vanuit Santu Damian gaan er ook verpleegkundigen naar Sumba om Leprozen op te sporen,

behandelen en te verzorgen.

De instellingen Santu Damian / Cancar en Binongko / Labuhanbajo 

en het project op Sumba zijn door Zuster Virgula ( SSpS ) opgericht.

Ze begon haar werkzaamheden in 1965 en bezocht de patiënten te paard.

Ze heeft zich enorm voor de Gehandicapten en Leprozen ingezet.

Op Flores werd vanaf 1965 de eerste poging gedaan om Lepra op te sporen.

De mensen die dicht bij St Damian woonden waren gemakkelijk te bereiken,

Echter de bevolking in de kampongs des te moeilijker.

Zuster Virgula bedacht een plan om schoolkinderen de symptomen van Lepra te onderwijzen.

Met deze kennis gingen de kinderen in hun eigen kampong op onderzoek.

En……..vervolgens brachten zij hun familieleden naar de kliniek !!

Zo heeft ze het voor elkaar gekregen dat er twee maal per jaar

een medisch team komt, om operaties aan ledematen te verrichten en het herstellen van hazenlippen.

Zuster Virgula ( Organisatie SSpS ) is half November 2011 terug naar Nederland gegaan,

omdat ze last kreeg van ouderdomsproblemen en haar Indonesische organisatie niet wilde belasten met de kosten.

Haar opvolgster is Zuster Teresia, maar ook zij loopt al in de 70…

Gelukkig gaan de jonge medewerkers verder met dit initiatief. 


Het initiatief op Oost Sumba werd in 2007 gestart.

Aanleiding hiervoor dat een vrijwillige australische arts Dr John Lepra constateerde bij een sumbanese patient,

welke overgebracht was naar Santu Damian vanuit Sumba, die hij zou behandelen voor iets anders.

Tot 2007 werd Lepra ontkent in dit gebied.

Zuster Virgula en haar medewerkers hebben foto's gemaakt van oude en nieuwe gevallen,

toen kon de Gezondheidsdienst Indonesia Lepra niet meer ontkennen en kon er medicatie besteld gaan worden !  

 

Sinds 2009 heeft Santu Damian te Cancar een vergunning gekregen om een medicijnpost te openen in Ngallu,

Oost Sumba met als hoofd zuster Elsa.

Drie maal per jaar gaan verpleegkundigen en laboranten van Santu Damian Cancar een aantal maanden

naar Oost Sumba om samen met zuster Elsa leprozen op te sporen, te onderzoeken en een behandeling te geven.

De ergste gevallen worden overgebracht naar Cancar / Flores.

In 2014 / 2015 is de Medicijnpost Ngallu aangepakt door STICHTING SAMENWERKING LIONS NEDERLAND INDONESIE. 

Zie ook www.slni.nl