Home » VOORTGANG GROENTENTUIN PSYCHIATRISCH CENTRUM

HET PSYCHIATRISCH CENTRUM RENCENG MOSE :

Dit centrum is in 2014 geopend door de Broeders KARITAS van Yayasan Karya Bakti uit Wonosobo ( Java ), nadat zij vanaf 2004 de situatie op Flores onderzocht hadden. Samenwerkingsverbanden met de Sociale en Gezondheidsdiensten werden gemaakt. Het hoofdgebouw is gebouwd uit een samenwerking tussen Yayasan Karya Bakti met Stichting Fracaritas en een Nederlandse stichting.

Er zijn buiten de drie broeders negen personeelsleden, een dokter, verpleegkundigen, een dietist,een apotheker en sociaal werkers. Daarnaast ook vrijwilligers. Er kunnen 30 patienten opgenomen worden, op moment van schrijven zijn er 20 patienten, de meesten hebben een schizofrenie of een schizo-affectieve stoornis en komen uit een thuissituatie waarin ze geketend waren. Daarnaast zijn er 585 poliklinische patienten. Het centrum is afhankelijk van giften. Door de COVID-19 zijn de inkomsten verminderd.

 

DOELSTELLING :

  1. Het aanbieden van een activiteit aan psychiatrische patienten onder begeleiding.
  2. Het verminderen van uitgaven aan groenten.
  3. Generen van inkomsten voor het centrum, als er meer geoogst wordt dan nodig is voor het centrum.

 

BESCHIKBAAR BUDGET : 500 euro  ( STICHTING SOSOI )

 

VERSLAG UITVOERING GROENTENTUIN PROJECT 2019 / 2020 :

  1. Een team van buiten de kliniek heeft de locatie schoongemaakt en bewerkt. We hebben gekozen om de groentebedden met zeil te bedekken, hierdoor groeit er minder onkruid rondom de gewassen, ook houdt het zeil nieuwsgierige kippen op afstand.....
  2. De bemesting, opkweken en planten van zaden zal door een persoon gedaan worden. Een freelancer, die betrokken is bij het centrum. Voor de patientengroep is dit uiteindelijk te moeilijk.
  3. Het onderhoud en oogst van gewassen zal door de patienten en het personeel van het centrum gedaan worden.

 

DOOR DE COVID-MAATREGELEN HEBBEN WIJ DE GROENTENTUIN NIET KUNNEN BEZOEKEN IN 2020 / 2021.

 

EVALUATIEBEZOEK APRIL 2022 & HERSTART GROENTENTUIN :

 

DOELSTELLING :

  1. Het aanbieden van een activiteit aan psychiatrische patienten onder begeleiding. Deze doelstelling was te hoog gegrepen, ook was er een tekort aan begeleiders. Het centrum heeft het opname beleid veranderd. Er worden alleen nog patienten tot 50 jaar opgenomen.  ( Boven de 50 krijgt men zorg aan huis). We hopen dat deze jongere doelgroep in de tuin kan gaan werken, mede door het feit dat de tuinbegeleider ook weer aanwezig / beter is.
  2. Het verminderen van uitgaven aan groenten. De oogst niet heel groot door teveel regenval in 2019-2020
  3. Generen van inkomsten voor het centrum, als er meer geoogst wordt dan nodig is voor het centrum. Nog niet haalbaar gebleken.

 

DE TUIN STAAT ER OP ZICH GOED BIJ, BINNENKORT ZAL ER EEN (HER)START GEMAAKT WORDEN !

 

BESCHIKBAAR BUDGET : 300 euro ( STICHTING SOSOI )