Home » Start Malariabestrijding 18 kampongs in plaats Waelengga, Flores.

 

 

 

 

 

 

Al, met een donatie van 7 euro kunnen we een klamboe kopen & voorlichting geven.

 

 

 

 

 

Eerste Fase : Desa Wae Lengga ( 2010 / 2011 )

Tweede Fase : : Gezondheidscentra ( 2011 )
Derde Fase : Nanga Rawa ( 2012 )
Vierde Fase: Purang Mese ( 2012 )
en de
Vijfde Fase : 5 kampongs in Pota ( 2013 tot heden )


Stichting Karunia & Malaria Preventie :
We maken, net zoals de Malariamug, geen onderscheidt tussen de mensen. Elk gezin krijgt een tweepersoons Klamboe , welke geschikt is voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Ook weduwen, weduwenaren en verstokte vrijgezellen krijgen een klamboe.

Wij zijn een eerste Klamboeproject begonnen in November 2010 in Desa Waelengga, Oost Manggarai, Flores.

Dit project is in Juli 2011 afgerond. Ook aan het Gezondheidscentrum Munde is in 2011 een klamboe-gift gedaan.
Vervolgens waren in Januari 2012 Nanga Rawa & in November 2012 Purang Mese aan de beurt.
Sponsors : Haren Rommelmarkten, DWF ATOS ORIGEN, Share4more,St Pelgrimshoeve, St Reek Versteegh,
1 % Club, St Cornelia en individuele giften
 
In 2013 is een kampong in Pota voorzien, door giften via Kringloop de Pelgrimshoeve, het Vincentrum, de Wisselbeker, Stichting Keer op Keer & een school- en kerkproject. 
Voor de overige vier kampongs zijn we nog aan het werven. Een eerste gift van Stichting Emmaus is binnen.
 
ACHTERGROND INFORMATIE :

Malaria, wereldwijd lijden er jaarlijks 350 - 500 miljoen mensen aan,
waarvan 89 % in Afrika, 10 % in Azië en 1 % in Amerika.
Internationale hulp is met name gericht op Afrika.
In Azië komt Malaria dus nog onder 35 - 50 miljoen mensen voor !!

In Indonesie krijgen meer dan 2 miljoen Indonesiërs per jaar malaria
en daarvan sterven er ongeveer 30.000 aan de gevolgen van malaria.
Het meeste risico lopen de inwoners van de provincies Molukken, Papua, Noord-Sumatra

en de Oostelijke Kleine Sunda-eilanden ( NTT ).
  
Uit een verschenen rapport blijkt dat het aantal Malaria-postief- bevonden cliënten
voor de Oostelijke kleine Sunda eilanden op  25/1000 ligt.
Dit is vijf maal de nationale standaard, nl 5/1000.
 
Er zijn twee groepen die het meest kwetsbaar zijn : Babies & Zwangeren.
Malaria veroorzaakt bloedarmoede ( anemie ) en dit kan foetussterfte en miskramen veroorzaken.
Babies hebben nog een zwak ontwikkeld immuunsysteem, waardoor ze de ziekte niet aan kunnen.

Binnen Indonesië zijn de eilanden Bali en Java " Malaria-vrij ",
maar op de Oostelijke Kleine Sunda-eilanden, is Malaria nog een veel voorkomende en ook dodelijke ziekte.
 
Factoren die een rol spelen bij de preventie / behandeling & bestrijding van Malaria  :

 Indonesië heeft een tropisch klimaat.
Het is er het hele jaar door warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden.
Maar het kan ook heel veel en hard regenen op Indonesië, in de moessontijd.
Moesson is een periode van korte maar zeer hevige regenval, meestal van november tot maart.
Vochtig en warm dus, een ideaal klimaat voor de malariamug

Armoede en malaria gaan hand in hand
Veel mensen leven nog in armoede, waarvan 16% onder de armoedegrens. 

 Gebrek aan voorlichting :
 * De meeste ( arme ) mensen gaan niet of te laat naar de dokter, omdat men denkt voor de medicatie te moeten betalen.
Hierdoor blijft het virus te lang in de kampong "hangen" en worden anderen geinfecteerd.
Of men koopt een alternatief Malariamiddel bij de kiosk ( vaak een chloroquinepreparaat ).
Echter : Malaria-medicatie wordt gratis verstrekt in de gezondheidscentra & ziekenhuizen. ( uitzonderingen daargelaten ).
In de gezondheidscentra & ziekenhuizen zijn Rapid Diagnosis Tests aanwezig
en heeft men de beschikking over ACT (Artemisinine Combination Therapy )
Chloroquine wordt niet / nauwelijks meer toegepast in verband met resistentie.
 
* Medisch personeel is nog niet goed opgeleid in de juiste verstrekking van de medicatie. 
Hier wordt hard aangewerkt ; Op 4 September 2012 is er een Workshop georganiseerd door UNICEF Indonesië
in samenwerking met de Gezondheidsdienst NTT, artsen, vroedvrouwen & verpleegkundigen uit de regio. 
 
* Vanuit Jakarta worden WHO-klamboes naar Kupang ( hoofdstad NTT op het eiland Timor ) verstuurd,
echter deze zijn alleen voor zwangeren, babies en peuters, zolang de voorraad strekt !
Vanuit Kupang worden deze verspreidt over gezondheidscentra op de nabijgelegen eilanden.
Deze distributie laat vaak nog te wensen over.

*In 1997 werd Indonesië getroffen door een zware economische crisis.
Als gevolg van deze crisis ontstond malaria weer in gebieden
waar de ziekte eerder onder controle was.
De malaria-uitbraak werd veroorzaakt door de toename van armoede en
door een daling in overheidsuitgaven voor het onder controle houden van malaria. 
Deze bezuinigingen leidden tot een gebrek aan kennis over malaria bij de bevolking en het tijdig vaststellen van de ziekte.
Door een verlaging van de gezondheidsuitgaven ontbraken er in veel dorpen ziekenhuizen en waren er geen medicijnen voorhanden. 
 
 
 
 

Geven van Voorlichting.


 

Malaria preventie & voorlichting bijeenkomst


 

Tekenen voor ontvangst klamboe.


 

Ontvangst klamboe


 

Naar huis ....


 

Maak een Gratis Website met JouwWeb