Home » Oorspronkelijk plan Boanio
 
 
 
 
Vanaf Juli 2011 zijn we bezig geweest met de inzameling voor het project :
“ Renovatie & Bouw  Multi Functionele Ruimte Boanio “. ( Nagekeo / Flores / Indonesië ).
In totaal is er 30 000 euro opgehaald ! 
Echter er zijn met betrekking tot dit project enkele ontwikkelingen gaande waarvan wij u op de hoogte willen stellen :
Begin Februari 2012 kregen wij het bericht dat het Instituut BOANIO in de stad Mbay land heeft aangekocht. Instituut BOANIO wil zich in de toekomst daar gaan vestigen. Er zal een  nieuw internaat en therapiegebouwen gebouwd gaan worden. Kosten een half miljoen euro.
 
In April 2012 kregen wij de vraag of de bouw van een Multi Functionele Ruimte op dit terrein kan plaats vinden in plaats op de locatie van het huidige gebouw.
 
Op dit stuk land is nog niets gebouwd & er is ook nog geen aansluiting op water en elektriciteit. Er zijn nog geen andere donatiegelden opgebracht, waardoor het nog een lange tijd ( jaren ) gaat duren, eer er met de bouw begonnen kan worden. Om nu op een nog braakliggend stuk grond slechts een Multi functionele ruimte te gaan bouwen heeft geen zin. Daar deze ruimte waarschijnlijk jarenlang leeg zal staan. Daarnaast is het is te ver weg van de huidige locatie om de kinderen er elke dag naar toe te brengen.
 
Ons plan is om op de huidige locatie de Toiletten & Badkamers in de komende maanden grondig aan te pakken, zodat in ieder geval de hygiëne & komfoor van de huidige Toiletten & Badkamers verbeterd wordt. Er wordt geen Multi Functionele Ruimte op deze locatie gebouwd. Het huidige gebouw zal na de bouw van het nieuwe Instituut nog gebruikt blijven worden.
 

In plaats van het project " Renovatie Sanitair & het bouwen van een Multi Functionele Ruimte " voor Gehandicapten Instituut Boanio Nagekeo Flores Indonesie is het volgende Plan opgesteld :

1. Het doortrekken van twee buitenmuren, zodat er geen " vreemden " zomaar binnen kunnen lopen & zodat er een extra ruimte voor de kinderen ontstaat voor het aankleden na het baden. ( Extra info : Begin september 2012 is er een kleine brand in het Instituut geweest en waarschijnlijk aangestoken door een "vreemde" van buiten )

2. Renovatie van de toiletten ( 2 zit- en 1 hurk WC ) & badkamers , inclusief de deuren, deze hangen er nu maar wat bij.

3. Renovatie van de keuken .

4. De aansluitende berging vergroten door het weghalen van een tussenmuur.

5. Vervangen van kapotte tegels in de slaapkamers.

Hierdoor wordt het Instituut weer een leefbaar & veilige verblijfplaats voor de kinderen & de Zusters.

De renovatiewerkzaamheden zullen 15 December 2012 gestart worden.
En we hopen het Maart 2013 afgerond te hebben.

Kosten : 8500 euro .
Het project zal gefinancieerd worden door Stichting Bisschop Beckers.

In totaal was er 30 000 euro opgehaald.

Een donateur heeft zich teruggetrokken,

een donateur kwam erbij,

een donateur kreeg de helft van hun donatie terug,

waardoor het restbedrag 24 000 euro werd.

 

We hebben deze 24 000 euro verdeeld door zo veel mogelijk rekening te houden met de Doelstelling van de Gevers !

 

1. BOANIO : Stichting Bisschop Beckers : 8500 euro
2. WATUNGGONG : Moeke Fonds, Dirk Bosfonds & De Kring Reeuwijk : 4170 euro
3. NAUNGAN KASIH : Stichting Weeshuis Nijkerk  : 3000 euro
    ( aangevuld met giften van Stichting Julia & Van Oldenbarneveltschool Rotterdam )
4. MALARIA PREVENTIE : De Kring Reeuwijk, Re Cycle Westland, Stichting Johanna Donk-Grote,

    De Groene Ezel, Stichting Trein, Moekefonds. 7830 euro. Aangevuld met Gift Share4More.
5. PILOT GEZONDE PLATTELANDSWONING : De Kring Reeuwijk Totaal 500 euro.