Home » ONDERSTEUNING ZORG AAN PSYCHIATRISCHE PATIENT / ONTKETENEN

 

 

SEPTEMBER 2018 :

GIFT ONTVANGEN VAN STICHTING DR.HOFSTEE VOOR DE AANSCHAF VAN EEN MOTOR

2019 :

GIFT VAN STICHTING VAN BALLEGOOIJEN VOOR AANSCHAF AUTO.

APRIL 2019 :

EEN KERKENORGANISATIE IS GESTART MET EEN ACTIE IN SAMENWERKING MET DE BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE BVA-2019.

JUNI 2019 : INZAMELING VASTENACTIE IS AFGEROND. OPBRENGST :  18 747 euro

BESTEED AAN AANSCHAF AUTO.

 

SPEERPUNT 1 :

KANTOORBENODIGHEDEN VOOR DE OPSPORING & PREVENTIE VAN HET VASTKETENEN VAN DE SCHIZOFRENE MEDEMENS

OP FLORES, INDONESIE.

 

SPEERPUNT 2 :

AANSCHAF MOTOREN & OFF-THE-ROAD AUTO

VOOR DE OPSPORING & PREVENTIE VAN HET VASTKETENEN VAN DE SCHIZOFRENE MEDEMENS OP FLORES, INDONESIE.

 

 

1. ACHTERGROND : HULP AAN " DE GEKETENDE MEDEMENS "

Tot 5 jaar geleden was er weinig aandacht voor de psychiatrisch zieke medemens op Flores.

Men zwierf op straat of markt rond en in de thuissituatie kwam en komt het nog steeds voor dat een van de enkels vastgezet werden in een balk of aan een ketting of dat men in een varkenskot opgeborgen wordt.

Er zijn gevallen bekend van 18 jaar geketend zijn .Voor de meesten betekend het dat ze sinds hun jeugd geketend zijn.

Schizofrenie en schizo-affectieve stoornissen worden zichtbaar in de puberteit & jong volwassenheid.

Schizofrene mensen worden geketend uit angst voor hun agressieve uitingen.

Men denkt dat het kwaad in hun is gekropen. Vaak probeert men het kwaad met een traditioneel genezer te bestrijden.

Onbekendheid met het ziektebeeld & taboe, zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk in mensonterende omstandigheden geketend worden.

 

 2. PRACHTIGE INITIATIEVEN ZIJN ONTSTAAN  :

Sinds 2014 zijn er particuliere katholieke initiatieven op het eiland gestart, het Rehabilitatie-centrum Renceng Mose in Ruteng & de KKI, geleid door paters.

Een van hen, Pater Avent Saur SVD, heeft de toestemming gekregen om zich geheel aan de psychiatrische medemens te wijden

en heeft de organisatie KKI in de stad Ende opgericht. En doet dit met volledige toewijding.

 

De KKI focust zich op het opsporen van mensen die geketend zijn, leggen huisbezoeken af, starten de medicatie,

geven mentale ondersteuning aan patient & de familie.

Ondersteuning vanuit de Gezondheids – en Sociale Dienst vraagt nog om veel onderhandeling,

omdat er nog geen psychiaters op het eiland zijn en de diagnose door een huisarts gesteld wordt.

Sinds jaar krijgt men twee keer per jaar ondersteuning van een vrouwelijke Duitse psychiater van de Medical Missionary Sisters, die in Jakarta gestationeerd is.

Ook worden mensen overgebracht voor verdere behandeling in het Rehabilitatiecentrum Renceng Mose in de stad Ruteng.

Na het jarenlang geketend zijn, kan men vaak niet meer lopen en krijgt men fysiotherapie .

 

De initiatieven van het Rehabilitatiecentum Renceng Mose en de KKI zijn zich aan het uitbreiden.

De KKI heeft zich uitgebreid naar alle steden op Flores en ook in Kupang & Kefamanu op Timor.

Elke KKI heeft een onbezoldigd coordinator om een team van vrijwilligers te begeleiden.

De taak van het team is wekelijks nieuwe gevallen op te sporen en wekelijks de bekende gevallen te ondersteunen.

 

De gegevens die bij de bezoeken opgeschreven worden, moeten omgezet worden tot gegevens die tot financiele patientenondersteuning

kunnen leiden. Patientenregistratie is in het werk van de teams van groot belang.

Op grond van de gegevens kan medicatie bij de Gezondheidsdienst aangevraagd worden en

bij een opname in het rehabiliatiecentrum kunnen de reis- & opnamekosten door de Sociale dienst vergoed worden. 

Wij willen de inmiddels 12 KKI- teams ondersteunen voor het administratieve gedeelte van hun werk, door de aanschaf van kantoorbenodigdheden zoals een laptop & printer & meubilair. ( * De teams werken uitsluitend op vrijwilligers & donaties.)

 

De eerste geketende mensen zijn in de stedelijke gebieden “ontdekt “ en daar kon de hulp gemakkelijk opgestart worden

met behulp van kleine motoren op goede wegen, maar nu komt het probleem in het bereiken van de geketende mensen in de moeilijk toegankelijke berggebieden met onverharde wegen..... deze zijn onmogelijk met een normale auto of motor te berijden.

Wij willen de KKI ondersteunen door de aanschaf van minimaal vier motoren & een off-the-road-auto voor de moeilijk te bereiken berggebieden, te gebruiken door alle KKI-teams over het hele eiland. De motoren kunnen op het eiland zelf aangeschaft worden.

De Off-the-Road-auto zal op Bali gekocht worden en over land & zee naar Flores gereden worden.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb