Home » Ondersteuning aan Psychiatrisch Rehabilitatiecentrum Renceng Mose

RENCENG MOSE

Bijzondere ontmoeting met Dr Anke.

Dr Anke

Waarom willen wij Renceng Mose ondersteunen ?

Omdat wij vinden dat Renceng Mose een bijzonder initiatief is en ondersteuning in de beginfase nodig heeft. Er was op het eiland Flores nog geen aandacht voor de psychiatrisch zieke mens.

Het centrum is afhankelijk van giften vanuit de patienten & familie , moeder-organisatie, gemeente, kerk en liefdadigheid.

Verder zoekt men naar mogelijkheden om zelf iets te produceren om inkomsten te verwerven. Dit alles heeft zijn tijd nodig, maar op het moment moet men ook verder kunnen, daarom onze hulp.

 

We zoeken naar financiële mogelijkheden zoeken voor :

 

  1. Korte termijn : 10 extra bedden en 2 rolstoelen : 3 927 euro

10 Bedden :

Een bed, inclusief matras, kussen, lakens & transport  : 5 000 000 IDR  / 357 euro. 5 000 000 / 357 euro x 10 = 50 000 000 IDR / 3570 euro

En 2 Rolstoelen :

Een rolstoel :  2 500 000 IDR / 178 euro x 2 = 5 000 000 / 357 euro

 

2. Een bus voor patienten en familieleden voor uitstapjes.

 

Lange termijn : De verblijfs - & medicatiekosten van de patiënten.

Verblijfskosten van een patient per maand : 200 euro. Per jaar : 2400 euro. Wie o wie ziet in zijn naaste familie - , werk- , sport -,  en / of kerkkring de mogelijkheid om 200 euro per maand of welk bedrag dan ook bij elkaar te krijgen om een patient te ondersteunen ?

 

Achtergrond voor het project :

Tot 2 a 3 jaar geleden was er weinig aandacht voor de psychiatrisch zieke medemens op Flores. Men zwerft op straat of markt rond en in de thuissituatie komt het voor dat mensen hun enkels vastgezet worden in balken of dat men in een varkenskot opgeborgen wordt.

Deels uit angst & taboe, maar zeker ook doordat er op Flores ( nog ) geen psychiaters & medicatie zijn. In Kupang, de hoofdstad van de Oostelijke kleine Sunda eilanden, zijn nu slechts 3 psychiaters.

Sinds kort zijn er enkele initiatieven gestart, die nog veel ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning vanuit de Gezondheidsdienst vraagt nog om veel onderhandeling,omdat er geen psychiater is die het aantal patienten kan diagnostiseren. Dit diagnostiseren is nodig om medicatie aan te kunnen vragen bij de gezondheidsdienst in Jakarta. Op het moment krijgen de initiatieven mondjesmaat medicatie, zoals Haldopridol, Risperidon & Trihexiphenidyl .

 

Het project in Renceng Mose op Flores :

Renceng Mose in de stad Ruteng is een centrum voor patiënten met een psychiatrische stoornis op het westelijke deel van het eiland Flores. Het meest voorkomende ziektebeeld is Schizofrenie .

Het centrum is in 2014 geopend door een initiatief van Fracarita Nederland ( www.fracarita-netherlands.org ) en de Broeders der Liefde ( Yayasan Karya Bakti ).  Een huisarts komt wekelijks de patiënten te bezoeken . Hij wordt ( telefonisch ) ondersteund door een vrijwillige vrouwelijke duitse psychiater in Jakarta van de Medical Missionary Sisters, zij komt eenmaal per jaar het centrum bezoeken. Ook bezoekt een van de psychiaters uit Kupang eenmaal per jaar het centrum. Het team zoekt ook actief patienten. Naast de opname in de kliniek is er een Home Care Programma.

Het centrum stijgt in bekendheid, er worden steeds meer patienten aangemeld.           

 

Poliklinische consulten in 2014 : 70 / 2015 : 162 en 2016 : 227.         

Klinische opnames in 2014 : 40 / 2015 : 52 en 2016 : 54