Home » Milieu & Afvalverwerking / Recycling

 

 

 

 

 

In navolging van het Plasticman Institute * te Labuhanbajo, Manggarai Barat
hopen wij een positieve bijdrage aan het milieu te gaan leveren
in Oost Manggarai waar onze Stichting Yayasan Karunia Flores zich bevindt.

 
 
 
 
Er bestaat nog geen vuilnisophaal- en / of schoonmaakdiensten in dit gebied .
Afval moet je zelf verwerken ! 
 
Men doet dit bijvoorbeeld door :
* Etensresten aan de honden en varkens te geven ( Organisch afval )
* Ijzer en andere metalen worden sporadisch door huis aan huis-handelaren opgehaald
* De rest van het Organische - en Anorganisch afval wordt in eigen tuin verbrand
   vaak ook nog batterijen etc. ( Chemisch afval )

Maar nog liever laat men het gewoon liggen !
Met de nodige consequenties voor het milieu.
 
Onze plannen zijn nog in ontwikkeling :

Een voorbeeldrol vervult het  Plasticman Institute bevindt zich in Labuhanbajo, West Manggarai.
Plasticman Institute is de eerste stichting die op een originele wijze het probleem van zwerfplastic wist aan te pakken
middels een " Bank Sampah " ( = Bank voor Vuilnis ) met een echt "bankboekje" met spaarmogelijkheden !
Inmiddels hebben zij het plaatselijk bestuur achter zich weten te krijgen in de strijd tegen het zwerfplastic.

Er is een wel een verschil tussen het gebied van Plasticman Institute en waar onze stichting zich bevindt,
zodat er wel enkele aanpassingen nodig zijn.
Het gebied van Plasticman betreft de stad Labuhanbajo, aan de kust van West Manggarai, erg bekend vanwege startpunt
om de Komodovaranen op het eiland Rinca & Komodo te bezoeken. ( Worldheritage ) In ons gebied is nog weinig verstedelijking en toerisme.
Plannen :
  1. Overleg met de gemeente ten aanzien van de afvalverwerking ( Eerste prioriteit , een inleverpunt voor Afval ).
  2. Bewustwording kweken ten aanzien van Afval & Milieu op Scholen en in Dorpsgemeenschappen ( kampongs).
  3. Leren onderscheid te maken in Organisch & Anorganisch Afval : Plastic / Papier / Blikjes / Chemisch Afval .
  4. Een Clean-Up dag voor Zwerfvuil door leerlingen organiseren.
  5. Bewustwording kweken in het lokale toeristische gebied ( Mbalata Beach / Tanjung Bendera ),

    hier komen veel lokale mensen in het weekend recreëren, maar laat het afval achter.

6.  Een Afval inzameling organiseren, eenmaal per week op Vrijdag

    ( Hari Pembersihan Lingkungan = de dag van de schoonmaak van de leefomgeving ).

7.  Afval scheiden naar soort & Plastic scheiden naar soort : PET / PP / PT / PVC.

    Het “mooie” plastic van bepaalde verpakkingen kunnen opnieuw tot gebruiksartikel verwerkt worden ( als tas, slippers ).

8. Contacten zoeken om het afval naar Java te verschepen, aldaar wordt het plastic gerecycled.

 
Ontwikkelingen tot nu toe :
1.Door een Gift van Stichting Voeten in de Aarde, konden we een Tossa motor aanschaffen,
welke ons zal helpen bij het verzamelen van ( zwerf) afval & Plastic.
2. Samenwerking met ECO FLORES om een lagere schoolprogramma op te zetten
om de leerlingen bewust te maken mbt omgaan met afval & het milieu.