Home » Consultatiebureau voor Moeder & kindzorg, Ouderen en peuterschool

 

 

 

 

 

CONSULTATIEBUREAU VOOR MOEDER & KINDZORG, OUDEREN & PEUTERSCHOOL PELITA HARAPAN

( Het land is geschonken voor het project )

 

START BOUW : BEGIN JUNI 2016

SPONSORS :

STICHTING DE CAROLUSGULDEN

STICHTING EERLIJK DELEN

STICHTING JOHANNA DONK GROTE

STICHTING BURUNG MANYAR ( www.burungmanyar.nl )

STICHTING REEK VERSTEEGH

 

Achtergrond project :

De zorg aan moeder – en kind is sinds 1984 in Indonesie opgestart. Echter het eilandenrijk en bevolkingsaantal is zo groot dat er nog steeds te weinig Consultatie-bureau’s ( POSYANDU ) zijn. Op Flores zijn er een aantal posyandu’s, echter voor de relatief arme bevolking soms moeilijk bereikbaar. Een posyandu vervult 5 functies, het registreren, wegen en in kaart brengen van de gezondheid van het gezin, daarnaast persoonlijke begeleiding en voorlichting over geboortebeperking.

Een nieuw fenomeen binnen de gezondheidszorg in Indonesie is de zorg voor ouderen in de vorm van een consultatiebureau.

Gezien de lagere levensverwachting dan in westerse landen, begint de ouderenzorg al vanaf de leeftijd 45 jaar.

( Opgesplitst in 45-59 / 60-69 / 70 en ouder. ). Tijdens het spreekuur is er aandacht voor de mentale conditie, de fysieke conditie,

de voedingstoestand en het doen van testen om eventuele latente ziektes uit te sluiten ( laag Hb, suikerziekte, functie nieren etc ).

Ook kijkt men naar de dagelijkse activiteiten van de oudere, het sociale systeem en de zelfredzaamheid.

Belangrijk is dat het consultatiebureau zich in de woonomgeving van de oudere bevindt,

zodat men er lopend heen kan gaan en geen extra kosten heeft voor vervoer, hetgeen vaak er voor zorgt dat men niet op komt dagen.

In de praktijk hier op Flores blijkt dat sinds de invoering van het consultatiebureau voor ouderen, het spreekuur vaak bij iemand thuis in de kampong plaatsvindt. Men heeft geen apart gebouw of ruimte. Verpleegkundigen komen vanuit het centrale gezondheidscentrum naar de kampong.

 

Het project in Maghi Leko op Flores :

In Maghi Leko zijn in totaal 97 ( boeren) gezinnen. De spreekuren en het peuteronderwijs worden nu bij iemand thuis gehouden. Men heeft geen apart gebouw of ruimte. Het nieuwe gebouw zal gebruikt worden voor het consultatiebureau voor moeder & kindzorg en ouderen. Daarnaast zal het gebruikt worden voor peuteronderwijs ( 36 leerlingen ). De bijdrage vanuit de bevolking is het beschikbaar stellen van een stuk land.

Het personeel & meetapparatuur valt onder de verantwoordelijkheid van de gezondheids- & onderwijsdienst.

 

Doelstellingen :

Korte Termijn : Volwaardig Consultatiebureau voor ouderen & moeder en kindzorg.

Lange Termijn :Beter toezicht op de ontwikkeling van de ouderen & peuters uit lagere economische klasse.

 

Activiteit- en/of het werkplan :

  1. Werven van Donateurs.
  2. Start bouw, indien financiën rond zijn . 
  3. Monitorring : Onze dochterorganisatie Yayasan Karunia Flores houdt toezicht op de uitvoering.
  4. Evaluatie : Donateurs krijgen een verslag met foto’s
  5. Projecten worden tweemaal per jaar door ons bezocht.

 

Huidige situatie : Consultatiebureau voor ouderen bij iemand thuis.

Huidige situatie : Consultatiebureau voor peuters & kleuters bj iemand thuis.

Huidige situatie : Peuterschool bij iemand thuis.

START BOUW : HET MAKEN VAN HET FUNDAMENT.

VOORBEREIDINGEN HOUTWERK.

De bouw vordert

Voorzijde.

Voorzijde 2