Home » Consultatiebureau Rasan


 

 STICHTING ZORG & ZEKERHEID IS DE SPONSOR VOOR DIT PROJECT,

 WAARVAN DE BOUW IN JUNI 2016 VAN START IS GEGAAN.

 

 

CONSULTATIEBUREAU RASAN :

In Rasan is nog geen Consultatiebureau ( POSYANDU ) voor Moeder & Kindzorg.

Het spreekuur wordt nu nog bij iemand thuis gehouden.

Er zijn in Rasan 300 gezinnen die gebruik zullen maken van het consultatiebureau.

De gemeenschap bestaat uit een boerenbevolking met een lage economische levensstandaard.

 

Achtergrond :

De Posyandu's werden in 1984 in Indonesië opgestart, echter het eilandenrijk en het bevolkingsaantal is zo groot

dat er tot nu toe nog steeds te weinig Posyandu's zijn.

Op Flores zijn er een aantal Posyandu's, echter voor de relatief arme bevolking soms moeilijk te bereiken.

Een POSYANDU vervult 5 functies, het registreren, wegen en in kaart brengen van de Gezondheid van het gezin ( KMS ),

daarnaast persoonlijke begeleiding op basis van de KMS, voorlichting over geboortebeperking ( KB ).

Bevallingen vinden bij voorkeur plaats in een Gezondheidscentrum ( PUSKESMAS ) of het Ziekenhuis ( RUMAH SAKIT ).

 

Randvoorwaarden voor de Bouw van de Posyandu :

* Voldoende Financiële middelen vanuit Fondsenwerving.

* Bijdrage Bevolking : Ter beschikking stellen van land voor de Posyandu.

* Toestemming van de lokale Gezondheidsdienst in Borong ( Oost Manggarai )

* Personele kosten worden door de Gezondheidsdienst gedekt ( Verpleegkundige / Vroedvrouw )

* Meetapparatuur verstrekt door de Gezondheidsdienst.

 

Wat is er nodig ? :

  1. Een gebouw
  2. Voor de Consultatiebureauactiviteiten : Een bureau & stoelen en voor de wachtruimte enkele banken.
  3. Toilet & wasgelegenheid.

 

Doelstellingen :

Korte Termijn : Volwaardig Consultatiebureau.

Lange Termijn : Beter toezicht op de ontwikkeling van de peuter en het gezin uit de lagere economische klasse.

 

Activiteit- en/of het werkplan :

  1. Werven van Donateurs.
  2. Start bouw, indien financiën rond zijn .
  3. Monitorring : Onze dochterorganisatie Yayasan Karunia Flores houdt toezicht op de uitvoering.
  4. Evaluatie : Donateurs krijgen een verslag met foto’s
  5. Projecten worden tweemaal per jaar door ons bezocht.

 

START BOUW : HET MAKEN VAN HET FUNDAMENT.

Maak een Gratis Website met JouwWeb