Home » Consultatiebureau & kleuterschool Kasih Bunda Wae Wole

Inmiddels hebben we drie vergelijkbere centra gebouwd resp. in Leko Lembo ( 2015 ), Maghi Leko ( 2016 ) & Bonggirita ( 2017 ),

gezien de ( slechte ) infrastructuur zijn er meer van dit soort centra nodig. In Wae Wole zijn in totaal  150  boeren - & vissersgezinnen.

De spreekuren en het peuteronderwijs worden nu bij iemand thuis gehouden. Men heeft geen apart gebouw of ruimte.

Het nieuwe gebouw zal gebruikt worden voor het consultatiebureau voor moeder & kindzorg.

 

Daarnaast zal het gebruikt worden voor kleuteronderwijs.  De bijdrage vanuit de bevolking is het beschikbaar stellen van een stuk land.  

Het personeel & meetapparatuur valt onder de verantwoordelijkheid van de gezondheids- & onderwijsdienst.

Doelstellingen :

Toezicht op de ontwikkeling van de peuters uit lagere economische klasse.

Volwaardig Consultatiebureau voor Moeder en kindzorg & Peuteronderwijs.

Kostenbegroting :  € 20 014,=

 

Onze hartelijke dank aan de Sponsors :

TAKA TUKA FOUNDATION                         /   STICHTING JOHANNA GROTE DONK

STICHTING REEK VERSTEEGH                   /   STICHTING WEESHUIS NIJKERK

STICHTING EERLIJK DELEN                      /    STICHTING KOOK

We hebben uiteindelijk € 22 014,= binnen gekregen en € 21 997,= besteed.

 

De kosten zijn iets hoger uitgevallen, omdat er voor een andere locatie gekozen werd van dezelfde eigenaar, net rechtsachter de oorspronkelijke locatie, omdat de Kleuterschool-  cq Consultatiebureau het zicht van een van de buurhuizen zou ontnemen. Echter dit stuk grond moest eerst bewerkt worden om een goed horizontaal bouwvlak te creeren, hierdoor zijn er meer kosten in het fundament gaan zitten. 

Gelukkig was er financieel hier ruimte voor.

 

Hieronder op de foto's :

* Het beschikbaar gestelde land.

* Kleuterschool nu nog thuis.

 

Begin augustus 2018 is de bouw gestart.

Zoals gewoonlijk in deze streek werd er een voorouder-ritueel gehouden,

om de bouw voorspoedig te laten verlopen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb