Home » BOUW EDUCATIEF & CULTUREEL JONGERENCENTRUM

 

MAART 2022 : HET CULTURELE CENTRUM IS KLAAR, start activiteiten !

 

 

SPONSORS :

STICHTING JOHANNA DONK-GROTE

DIRK BOS FONDS

FMOS

BLOEMENGIFT JAAP, zie BLOEMEN VAN JAAP

 

ACHTERGROND :

Kelurahan Watunggene bestaat uit 18 kampongs, RT's genoemd. In het gebied wonen ong. 1061 gezinnen. Een gemiddeld gezin bestaat uit 5 personen. Het leven  is erg eenvoudig. De meeste inwoners leven als veeteelthouder, landbouwer of visser. De scholingsgraad is laag.

De meeste ouders hebben  alleen het lager onderwijs gevolgd. In hun kinderjaren werkten ( hielpen ) ze al op het land en / of de visserij. Ze verdienen vaak erg weinig zodat de motivatie om te investeren in scholing van hun eigen kinderen te wensen over laat, waardoor ook deze kinderen al jong op het land gaan werken en / of gaan vissen. Of wat ook gebeurd is dat jongeren maar wat rond “hangen” of taxidiensten doen op een motortje. Dit biedt hen geen toekomst.

Jaarlijks komen er zo n 30 jongeren van de middelbare school af, die geen vervolgonderwijs kunnen gaan volgen. Motivatie ontbreekt vaak om zich verder te ontwikkelen of om bij hun ouders op het land te gaan werken, te gaan vissen of uberhaupt iets te gaan doen.

Wij willen als Stichting de jongeren van straat halen en hun de kans geven om zich verder te ontwikkelen.

 

DOELSTELLING EDUCATIEF & CULTUREEL JONGERENCENTRUM “MASA DEPAN “ :

 

  1. ZELFREDZAAMHEID VERGROTEN MIDDELS CURSUSAANBOD.

* Bouwvaardigheden & Houtbewerking * Organische Landbouw & Veeteelt & Visserij

* Home industry * Gezondheidsvoorlichting * Computercursus * Milieu & Afvalverwerking / Recycling ( lesmateriaal aanwezig )

* Naaicursus ( twee naaimachines aanwezig ) * Massagecursus * Muziekles * Traditionele dansles .

 

Voor het onderdeel Computercursus en (zelf) studie, hebben we inmiddels een gift ontvangen in juni 2022 van Stichting Dr Hofstee voor 3 laptops, een mobiele telefoon en een projector & accesoires. Men kan tegenwoordig via de Open Universiteit thuis een diploma behalen. Hierdoor hoeven jongeren niet meer naar Timor, Java, Bali of Sulawesie te gaan om te studeren. Echter, hiervoor is minimaal een mobiele telefoon en Laptop nodig. Met deze gift kunnen minimaal drie studenten aan de studie, twee hebben zich inmiddels ingeschreven. Daarnaast kunnen de laptops gebruikt worden om de computervaardigheden te vergroten. De projector zal gebruikt worden om (les ) presentaties aan een grotere groep te geven.

 

2. BIBLIOTHEEK & HUISWERKLAS / ZELFSTUDIE.

     Mei 2022 : De aanvraag voor een bibliotheekvergunning is ingediend. Hiermee kan het centrum gratis boeken toegezonden krijgen van

     het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek & Technologie.

     Vanuit de lokale Archief & Bibliotheekdienst, brengt een rijdende bibliotheek elke maand een kist met boeken.

     Verder worden lokale boekinzamelingsinitiatieven aangeschreven om boeken te ontvangen.

    

3. ONTMOETING & GROEPSVORMING :

Om dit te bewerkstelligen, willen we  “feest-middagen en / of avonden” organiseren

om dans –en muziekvaardigheden te presenteren  &  gezamelijk voetbalwedstrijden bekijken.

 

BOUW & BEHEER VAN HET CENTRUM :

Het centrum zal gebouwd op het land van een van onze zusterstichtingsleden, zodat er geen extra geld nodig is om land te kopen. Het zal worden gebouwd onder leiding van onze lokale zusterstichting. Ook het beheer van het centrum zal onder hun gaan vallen. Om inkomsten te generen kan het centrum  als vergader – en /of bijeenkomst-plaats verhuurd worden. Er is inmiddels een potje om randapparatuur ( electriciteit, muziek en verlichting ) aan te schaffen.

 

BOUWPLAN : Een half open gebouw van 9 x 11 meter.

KOSTEN : 11.500 euro