Home » Bouw Consultatiebureau & Peuterschool MUNDE

 

 

 

 

 

 

 

 In maart 2020 was de financiering rond en begin april is de bouw gestart. Ondanks de Corona maatregelen konden we hier aan de slag en was het gebouw eind juni klaar.

 

Onze dank gaat uit naar de volgende sponsors :

* Stichting Johanna Donk-Grote

* Taka Tuka Foundation

* Het Moekefonds

* Stichting K.O.O.K

* Stichting Emmaus

* Stichting Weeshuis Nijkerk en Stichting De Carolus Gulden

 

ACHTERGRONDINFORMATIE :

De zorg aan moeder – en kind is sinds 1984 in Indonesie opgestart.

Echter het eilandenrijk en bevolkingsaantal is zo groot dat er nog steeds te weinig Consultatie-bureau’s ( POSYANDU ) zijn.

Op Flores zijn er een aantal posyandu’s, echter voor de relatief arme bevolking soms moeilijk bereikbaar.

 

Een nieuw fenomeen binnen de gezondheidszorg in Indonesie is de zorg voor ouderen in de vorm van een consultatiebureau.

Tijdens het spreekuur is er aandacht voor de mentale conditie, de fysieke conditie, de voedingstoestand

en het doen van testen om eventuele latente ziektes uit te sluiten.

Ook kijkt men naar de dagelijkse activiteiten van de oudere, het sociale systeem en de zelfredzaamheid.

 

Belangrijk is dat het consultatiebureau zich in de directe woonomgeving bevindt,

zodat men er lopend heen kan gaan en geen extra kosten heeft voor vervoer,

hetgeen vaak er voor zorgt dat men niet op komt dagen.

 

Inmiddels hebben we vier vergelijkbere centra gebouwd

resp. in Leko Lembo ( 2015 ), Maghi Leko ( 2016 ), Bonggirita (2017) & Wae Wole ( 2018 ),

gezien de ( slechte ) infrastructuur zijn er meer van dit soort centra nodig.

 

In Munde zijn in totaal  150  boeren - & vissersgezinnen.

De spreekuren en het peuteronderwijs worden nu in het gezondheidscentrum gehouden. Men heeft geen apart gebouw of ruimte.

Het nieuwe gebouw zal gebruikt worden voor het consultatiebureau voor moeder & kindzorg en ouderenzorg.

Daarnaast zal het gebruikt worden voor peuteronderwijs, nu 28 leerlingen.

De bijdrage vanuit de bevolking is het beschikbaar stellen van een stuk land.

Het personeel & meetapparatuur valt onder de verantwoordelijkheid van de gezondheids- & onderwijsdienst.

 

Kostenbegroting : 20 014 euro