Home » Bouw Consultatiebureau & Peuteronderwijs SEJOLI, Flores.

 

 

 

Consultatiebureau en Peuteropvang / school PAUD SEJOLI

 

 

 

 

 

Leko Lembo heeft een inwonersaantal van 528 ( ong. 128 gezinnen ). Men leeft nog met elkaar in een sociaal betrokken verband.

Het leven is erg eenvoudig. De meeste gezinnen leven van de landbouw, veeteelt of visserij. Het inkomen is laag. De scholingsgraad is laag.

De ouders hebben veelal de lagere school doorlopen, vervolgonderwijs niet.

Een groot deel van de bevolking leeft onder de dagelijkse energiebehoefte. Moeder- en Kindersterfte, Malaria, Hepatitis & Tyfus komt nog steeds voor. 

In Leko Lembo was nog geen Consultatiebureau ( POSYANDU ) voor Moeder & Kindzorg. Het spreekuur werd bij iemand thuis gehouden.

De behoefte was om op een neutrale plaats de Consultatiebureau activiteiten te houden.

Om het gebouw intensief te benutten was er ook een verzoek om een Peuteropvang / school te starten.

Een lokale boer, dhr Sylvester Deni heeft grond afgestaan voor de bouw.

 

Verwachtingen op korte termijn een volwaardig Consultatiebureau & Peuteropvang met voldoende faciliteiten op leer- & hygienisch gebied.

Op lange termijn beter toezicht op de ontwikkeling van de peuter en het gezin & betere aansluiting op vervolgonderwijs voor peuters uit de lagere economische klasse.

 

Resultaat :

Een gebouw met twee klassen, een kantoor en WC ruimte.

De vorm van het gebouw zou eerst L-Vormig worden, maar gezien de positie van het land is er voor gekozen om het een langgerekte vorm te geven. De houten muren zijn geimpregneerd tegen ongedierte.

 

SPONSORS :

  1. Stichting Alle Beetjes
  2. Stichting Johanna Grote Donk
  3. Stichting K O O K
  4. Stichting SOSOI
  5. Vereniging Trein H I J S M

 

We zijn halverwege 2013 gestart met de fondsenwerving. In 2014 kwamen de eerste donaties binnen. De begroting werd door de wisselende koers, verhoging brandstof- & houtprijzen opnieuw bijgesteld. Uiteindelijk is er in totaal is er € 17 158,00 euro binnen gekomen. Meer dan we begroot hadden. Hierdoor waren we in de gelegenheid om naast de bouw ook meubilair en een cementmolen aan te schaffen. (Blijft in beheer van onze zusterstichting voor vervolgprojecten ).

We willen u namens de kinderen hartelijk danken voor uw giften !