Home » Bouw Consultatiebureau & Cultureel Centrum Paundoa, Flores.

 

Consultatiebureau & Cultureel Centrum Paundoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivatie voor het project :

A . In Paundoa is nog geen Consultatiebureau ( POSYANDU ) voor Moeder & Kindzorg. Maandelijks komt er een verpleegkundige uit de plaats Wae Lengga om bij iemand thuis “ Consultatiebureau” te houden.
De behoefte is om op een centrale plaats maandelijks de Consultatiebureau –activiteiten te houden. In Paundoa e.o zijn 200 gezinnen, die gebruik zullen maken van het Consultatiebureau.

 1. De wens van de dorpsoudsten is om een gebouw te bouwen, waar naast de Consultatiebureauactiviteiten, ook ruimte is om Voorlichting- & Culturele activiteiten te organiseren, zodat de lokatie intensief gebruikt kan worden.
  De dorpoudsten zijn bereid om grond af te staan voor de bouw van het gebouw.

 

Achtergrond :

A. De Posyandu's werden in 1984 in Indonesië opgestart, echter het eilandenrijk en het bevolkingsaantal is zo groot dat er tot nu toe nog steeds te weinig Posyandu's zijn. Op Flores zijn er een aantal Posyandu's, echter voor de relatief arme bevolking soms moeilijk te bereiken.
Een POSYANDU vervult 5 functies, het registreren, wegen en in kaart brengen van de Gezondheid van het gezin ( KMS ), daarnaast persoonlijke begeleiding op basis van de KMS, voorlichting over geboortebeperking ( KB ).

Bevallingen vinden bij voorkeur plaats in een Gezondheidscentrum ( PUSKESMAS ) of het Ziekenhuis ( RUMAH SAKIT ).

      

B. In het gebied wonen mn mensen die afkomstig zijn van de zgn Rongga-stam. Zij hebben een andere cultuur dan de nabijgelegen dorpen. Dit is bijvoorbeeld te zien bij Begrafenissen, Oogstfeesten etc. De Mbata & Veradans zijn hiervan de belangrijkste uitingen. De dorpsoudsten zouden graag een deel van deze Cultuur willen behouden & doorgeven aan de jongere generatie middels de oprichting van een Cultureel Centrum. Er is inmiddels een Committee opgericht.  

 

Wat is er nodig ? :

 1. Een gebouw
 2. Voor de Consultatiebureauactiviteiten : Een bureau & 2 stoelen, een onderzoekstafel en voor de wachtruimte enkele banken.
 3. Kleedkamer & Toilet
 4. Voor de dansgroep : Traditionele kleding.
 5. Voor de muziekgroep : Muziekinstrumenten
 6. Een generator om Stroom op te wekken. ( er is geen elektriciteit in het gebied )

 

Randvoorwaarden voor de Bouw : Voldoende Financiele middelen vanuit Fondsenwerving.

Ter beschikking stellen van land door de bevolking
Toestemming van de lokale Gezondheidsdienst in Borong

De Gezondheidsdienst dekt de personele en onderhoudskosten .

 

Het project onderschrijft de volgende Millenniumdoelen :

1.Armoede verminderen
( De GAP index is 6.48 ten opzichte van 3 voor geheel Indonesië)

 1. Vermindering kindersterfte.
  ( Kindersterfte < 5 jaar is 73 op de 1000 ten opzichte van 46 op de 1000 voor
  geheel Indonesië)
  5.Vermindering Moedersterfte
  ( De aantallen hiervan zijn (nog) niet bekend, voor geheel Indonesië
  307 per 100 000 )
  6. Een halt toeroepen aan Malaria, TBC en andere infectieziekten.
  ( Malaria is een groot gezondheidsprobleem ten opzichte van de eilanden Bali
  en Java waar het (haast) niet meer voorkomt )