Home » Aanschaf auto voor Gehandicapteninstituut Alma te Bajawa, Flores.
 
 
 
 
Een auto voor het kindertehuis Panti Alma in Bajawa.
In November 2008 had de leiding van Panti Alma, Zuster Corrie,
ons gevraagd of we een busje voor het tehuis kon regelen.
Deze hadden zij nodig voor het naar school brengen van de meest gehandicapte kinderen, een dagje uit en / of bezoek aan de gehandicapte kinderen die in de Kampong bij hun ouders wonen.
Tja, hoe doe je dat......
 
De zoektocht naar Donateurs kon beginnen.
Vele Particulieren en Fondsen werden aangeschreven.
Na twee jaar hadden we voldoende centjes bij elkaar om
aan de wens van Zuster Corrie te voldoen ! Mede door Uw Donatie !
 
 
 
 
 
 
Maar ondertussen hadden we wel met wat strubbelingen te maken gehad :
  • De Rupiah werd sterker ten opzichte van de Euro.
  • De aanschafprijs van het vervoersmiddel was te laag ingeschat.
  • Voor het bedrag van 8000 euro zouden we een erg slecht tweedehands busje kunnen kopen.
  • De prijzen voor vervoersmiddelen in Indonesië liggen erg hoog, omdat alles geïmporteerd wordt.
  • Er werd een nieuw streefbedrag van 16 000 euro ingesteld .  

 

Het resultaat is dat we een ruime auto op Bali voor het tehuis gekocht hebben.
Een busje was niet haalbaar, omdat de onderdelen voor een eventuele reparatie op Flores
niet op voorraad zijn en men dan voor reparatie te veel afhankelijk van Bali / Java zou zijn.
Op Bali een auto kopen houdt in, dat die auto over de eilanden Lombok, Sumbawa naar Flores
gereden moet worden met enkele veerbootverbindingen tussen de genoemde eilanden.
Lange en stoffige dagen waren het, want het wegennet op Sumbawa was erg verslechterd.
De veerboot deed er tien uur over. Maar goed we kwamen op Flores terecht.

Op de Internationale Gehandicaptendag ( 3 December ) werden wij als Stichting uitgenodigd door
het Districtshoofd van Ngada op het bordes van het Districtskantoor en aldaar vond de Sleuteloverdracht plaats.
Een bijzondere dag met nog een flinke optocht door de stad Bajawa, een maaltijd in het tehuis Panti Alma
en vermelding in de lokale krant “ Flores Pos “ !